J. Morita Corporation (Hanau)

3-33-18, Tarumi-Cho Suita, Osaka 564-8650
Phone: 816-6380-2575
Fax: 816-6380-0506

Yoshida Dental Trade Distr. Co., Ltd. (Denar)

7-6-9 UENO Taito Ku Tokyo 110-8507
Phone: 81 3-3845-2931
Fax: 81 3-3841-8204
Contact: Mr. Sunao Tomada